Talent gezocht!

Over de invloed van deelname aan talentontwikkelingsprojecten op actief burgerschap van jongeren

Studio West en Pal West zijn projecten in Amsterdam Nieuw-West die erop gericht zijn, jonge mensen bewust te maken van hun creatieve talenten en door de ontplooiing daarvan een positieve rol in de samenleving te gaan vervullen. Wat begint als vrijetijdsbesteding, wordt uiteindelijk wellicht een loopbaan en een manier om betrokken te zijn bij anderen.

Emma Obex, student stadssociologie aan de Universiteit van Amsterdam, vroeg jonge deelnemers aan deze twee programma's naar hun ervaringen. Hoewel deelnemers uit de gehele stad komen, ervaren de meesten juist de ligging in dit stadsdeel als waardevol. Onderlinge contacten zijn belangrijk voor  hun toekomstige ontwikkeling. Een aantal van hen heeft zich, mede dankzij de projecten, ontwikkeld tot creatieve en betrokken burgers.

14,8 x 21 cm, 84 pagina''s, illustraties,
print on demand, € 16,50, PDF download
ISBN 978-94-90586-05-8

Bestel !

 

Onze boeken zijn bij iedere boekhandel te bestellen. Maar door rechtstreeks bij Stichting de Driehoek te kopen, steunt u ons (vrijwilligers-)werk extra.