Jaarverslag 2022

Als kleine vrijwilligersorganisatie is het de Stichting wederom gelukt een paar activiteiten uit te voeren.

PUBLICATIES: 

  • Voor de zevende keer werd ter gelegenheid van de Boekenweek een boekje met auteurs uit en over Nieuw-West uitgegeven.
    [Fred Martin & Jan-Paul van Spaendonck, Tussen Andreasplein en Zwarte Pad - zevende jaargang. Literair jaarboek voor Nieuw-West, ISBN 978-94-90586-29-4]. De feestelijke presentatie was op 24 april 2022 in de theaterzaal van Broedplaats de Vlugt.. 
  • In juni presenteerden we samen met Impuls op de Bouwspeelplaats 't Landje het jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van deze bouwspeelplaats..
  • Op 19 november publiceerde de NRC een paginagroot artikel over de literaire jaarboeken.

Aangezien Stichting de Driehoek aangesloten is bij CB Logistics (het Centraal Boekhuis) kunnen alle titels via iedere boekhandel geleverd worden. Bovendien biedt deze aansluiting de mogelijkheid van zogenaamd print on demand waarbij de initiële investering in een eerste oplage met bijbehorend risico vervalt. Zeker bij kleine oplagen blijkt dit de mogelijkheden om een kostendekkende uitgave te realiseren enorm te vergroten. De stijgende kosten voor de dienstverlening dwingen om oudere titels alleen nog print on demand aan te bieden. Gestegen papier- en printkosten leiden er helaas toe dat enkele oudere jaargangen in feite niet meer kostendekkend verkocht kunnen worden.
Op de eigen website draait een eenvoudige webwinkel. Het merendeel van de verkopen loopt echter via CB.

CULTURELE ACTIVITEITEN:
Het literaire jaarboek werd  gepresenteerd. 
Van het jaarboek werd een pagina op de website met achtergrondinformatie geplaatst     

OVERIGE ACTIVITEITEN:
De Stichting beheert en host de in opdracht van het toenmalige stadsdeelbestuur in Slotervaart ontwikkelde website www.slotervaart50.nl. Met ingang van 2012 is het stadsdeel gestopt met het vergoeden van de hiervoor gemaakte kosten. Bezoekersaantallen en reacties op de website zijn echter dusdanig dat de Stichting besloten heeft, de website in eigen beheer en op eigen kosten voort te zetten. Daarbij worden ook foto’s van de voormalige stadsdelen Osdorp en Geuzenveld geplaatst, zodat de website langzaam maar zeker het gehele stadsdeel Nieuw-West gaat bestrijken. Inmiddels zijn foto’s van deze website ruim 820.000 keer gedownload.

Uit praktische overweging is de website inmiddels geïntegreerd in de reguliere website.