Functies bestuur

Het bestuur kent de functies

voorzitter
secretaris
penningmeester

Functies kunnen gecombineerd worden.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Fred Martin, voorzitter
Ineke Teijmant, secretaris/penningmeester

Beloningsbeleid

De Stichting de Driehoek is een vrijwilligersorganisatie. Bestuurders ontvangen een beperkte vrijwilligersvergoeding die ruim binnen de hiervoor geldende fiscale regels blijft.