Werkwijze

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

  1. het organiseren van congressen, symposia, studiereizen, exposities en andere manifestaties waarin de problematiek van de naoorlogse woonwijken in het algemeen en die van de westelijke Tuinsteden in het bijzonder centraal staat;
  2. het creëren van een wervend klimaat voor wonen, werken en welzijn in de Westelijke Tuinsteden in algemene zin;
  3. het stimuleren van onderzoek naar de westelijke tuinsteden aan instituten van hoger en wetenschappelijk onderwijs;
  4. het verzorgen van publicaties over het thema;
  5. al het overige en noodzakelijke waarmee de doelstellingen bereikt kunnen worden.

Beleidsplan 2024

  • In 2023 zal de Stichting de Driehoek wederom activiteiten ontplooien.
  • In april zal voor de negende maal het literaire jaarboek voor Nieuw-West gepresenteerd worden.
  • Een historische publicatie als vervolg op het eerder verschenen 'Groenweegje' is in voorbereiding. Dit boek vormt ondersteunend materiaal voor een tentoonstelling die in 2025in het Jenevermuseum in Schiedam georganiseerd wordt. De stichting verleent hieraan medewerking.
  • De financiële positie van de Stichting is gezond; werkzaamheden zullen op dezelfde voet worden voortgezet als in de afgelopen jaren.