Uit de statuten, Artikel 2:

1. De stichting is een onafhankelijke stichting, die zich ten doel stelt:

a. het ontwikkelen van een integrale visie op wonen, werken en welzijn in naoorlogse wijken in het algemeen en in de westelijke Tuinsteden van Amsterdam in het bijzonder te stimuleren;
b. het verbeteren van het imago van de westelijke Tuinsteden;
c. het organiseren van culturele manifestaties in de westelijke Tuinsteden ter ondersteuning van de onder a. en b. genoemde doelstellingen.

2. Zij richt zich daarbij op de bewoners en op alle in het ontwikkelproces van de westelijke Tuinsteden relevante partijen.