Anbi

Stichting de Driehoek is een culturele instelling die zich belangeloos inzet voor de stad. Daarom is haar de zogenaamde ANBI-status toegekend, waardoor giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Deze status is tevens een voorwaarde voor een aantal maatschappelijke fondsen.

Onderdeel van de status is het publiceren van een jaarverslag, van jaarcijfers en van een aantal gegevens over de organisatie. Dit deel van onze website voldoet aan die eis.