W&V-rekening 2023

baten   2023   2022
Uitgeverij
Subsidie Fonds voor Nieuw-West (jaarboek)
Dienstverlening
Rente
Overige baten
    1.531,71
 -
2.415,08
148,43
 60,06
     7.887,01
500,00
2.702,59

 1,38
Som der baten     4.155,28      11.090,98
lasten        
Bestuurskosten
Bankkosten
Internetkosten
Uitgeverij
Dienstverlening
Centraal Boekhuis
Overige kosten
  517,90
250,35
366,78
2.544,62
1.848,05
624,42
316,62
  512,34
198,41
241,99
7.461,08
2.518,64
naar uitg.
792,27
Som der lasten     5.844,32    11.725,139
Resultaat   -1.689,04   -634,15
totaal    4.155,28      11.090,98

 

Balans

ACTIVA 31-dec-23 31-dec-22    PASSIVA  31-dec-23 31-dec-22
Vorderingen        Eigen vermogen  18.643,08  20.332,98
Debiteuren 38,18 426,02        
NTO Omzetbelasting 42,00 49,00    Kortlopende schulden     
Overige vorderingen 1,09 -      Crediteuren  90,67 238,41
 

       
subtotaal 81,27 475,02    NTB Omzetbelasting  3,28 -  
             
Liquide middelen            
ING  157,33 1.591,82        
PayPal   - 15,40        
Spaarrekening 18.498,43 18.500,00        
kas  - 19,15        
 

       
subtotaal 18.655,76 20.096,37        TOTAAL 18.737,03 20.571,39     18.737,03  20.571,39