Het Stadsarchief Schiedam besteedde uitgebreid aandacht aan de verschijning van Groenweegje.