Jongeren in Brooklyn en in Nederland

leren van elkaar

In december 2016 organiseerde Stichting de Driehoek in samenwerking met de hogeschool Leiden een uitwisselingsbezoek voor een delegatie van het Center for NuLeadership uit Brooklyn, New York om kennis en ideeën uit te wisselen over (preventieve) aanpak van jeugdcriminaliteit, racial profiling en het beïnvloeden van beleid op gebied van jeugdcriminaliteit en -problematiek.

Het Center for NuLeadership wordt gerund door mensen die zelf een crimineel verleden hebben en hun ervaringen op een positieve manier in hun gemeenschap inzetten. Hun doel is om te zorgen dat at risk jongeren en jonge criminelen naar school (blijven) gaan en dat zij worden afgehouden van een criminele carrière. Dit doet het Center door jongeren actief te begeleiden op hun weg naar een succesvol leven zonder drugs, geweld en criminaliteit, en door in gesprek te gaan met beleidsmakers en het beïnvloeden van de publieke opinie. Hun aanpak is niet alleen gericht op de jongeren zelf, maar ook op het empoweren van communities en de wijken waar zij vandaan komen door te kijken naar onderwijs, economische vooruitgang, bewonersbetrokkenheid en maatschappelijke voorzieningen.

De aanpak van het Center is in meerdere opzichten revolutionair. Zo heeft de directeur van het Center for NuLeadership als eerste ex-gevangene in de Amerikaanse geschiedenis afgelopen jaar de NYPD Police Academy doorlopen. Hij heeft van burgemeester de Blasio speciaal mandaat gekregen om jongeren die door de politie van de straat gelicht worden in het Center op te vangen. Zij worden bij een lichte overtreding of vermoeden van een gepleegd delict niet direct gearresteerd en in het politiesysteem geregistreerd ­- met alle gevolgen van dien - maar opgevangen en begeleid door de medewerkers van het Center for NuLeadership.  

Samen met het Center for NuLeadership keken we naar zowel de Nederlandse als de Amerikaanse situatie over de aanpak van jeugdcriminaliteit. Dat het Nederlandse rechtssysteem humaner is dan het Amerikaanse staat buiten kijf, maar dat neemt niet weg dat wij hier in Nederland ook voor een aantal lastige uitdagingen staan op het gebied van jeugdproblematiek (neem de top 600 in Amsterdam), maar ook verwante zaken als racial profiling. Een week lang deelden we ervaringen, leerden we van elkaar en gingen we in discussie met Nederlandse organisaties en initiatieven. Zo organiseerde het Expertisecentrum Jeugd van de hogeschool Leiden op 6 december een discussiebijeenkomst voor studenten en professionals.

 Datum: 6 december 2016 
 Plaats: Hogeschool Leiden
 Tijd: 18.00 - 21.00u

logo
In samenwerking met het Expertisecentrum Jeugd van de Hogeschool Leiden