Ze vroegen arbeid, er kwamen mensen

In het land van Juliana
moest de vloer worden geveegd
de vuile vaat gewassen
En de afvalbak geleegd

Maar je kon toch niet verlangen
dat een Hollander dat deed
die ongeschoolde arbeid
moest worden uitbesteed

Maar ook de Pool of Spanjaard
trok zijn neus op voor die baan
dus moesten we het vragen
aan de Turk of Marokkaan

Die mochten immers blij zijn
onze guldens te toucheren
om als de klus geklaard was
naar het zuiden terug te keren

Ze vroegen arbeid, er kwamen mensen
mensen met hun eigen wensen
niet bijzonder, niet speciaal
die van ons allemaal
ze vroegen arbeid, er kwamen mensen

Al spraken we de taal niet
misschien een beetje Frans
toch was dat kleine landje
ver weg de beste kans

We konden in fabrieken
en garages aan de slag
en hoefden niet te zwoegen
op het land de hele dag

De nachten waren eenzaam
zoveel mijlen ver van huis
en we waren in de mores
en manieren niet goed thuis

We hoopten dat die kinderziekten
over zouden gaan
en dat we later fier op
eigen benen konden staan

Ze vroegen arbeid, er kwamen mensen...