Amstelodamensis Nessiteras

(Jan-Paul van Spaendonck)

Er was te diep gegraven en iets vreemds was aangeboord,
Iets dat daar lag te sluimeren werd in zijn slaap gestoord.
Er was iets niet in orde, en het spookte in de plas:
Amstelodamensis Nessiteras

Het water kolkte en wervelde, de stroom was snel en kil.
De golven leken wel bezield en kwaadaardig door een gril.
Iets was er niet in orde, nee niet pluis in de Sloterplas:
Amstelodamensis Nessiteras

De geleerden deden onderzoek wat dat voor beest kon zijn,
En Amsterdamse Nessie kreeg een naam in het Latijn.
Het dier kwam in de boeken en je leert het in de klas:
Amstelodamensis Nessiteras

De een zag mysterieus blauw licht bij een bodemonderzoek. 
Een ander dacht aan een reuze-aal of een monsterlijke snoek.
Maar wat het ook mocht wezen - het was zeker dat het er was:
Amstelodamensis Nessiteras

Dus luister goed naar wat ik zeg, en onthoud nu deze les,
Wie op monsters wil gaan jagen die hoeft niet naar Loch Ness.
Wij hebben hier al jarenlang een monster in de plas:
Amstelodamensis Nessiteras