Maar het is wél mijn wijk!

DRIE STUDIES NAAR SYMBOLISCH VERZET TEGEN STIGMATISERING, DE ROL VAN SOCIALE SMAAKMAKERS EN VERANDERENDE BEELDVORMING DOOR BETROKKENHEID

Stadswijken veranderen. Veel bewoners voelen zich nauw betrokken bij hun woonomgeving en laten die verandering niet passief over zich heen komen. Zij vervullen een belangrijke rol, niet alleen voor de corporaties die in deze betrokken bewoners hun aanspreekpartners vinden, maar ook voor de samenhang in de buurt. En wat ze delen, is hun verzet tegen de stigmatisering van hun buurt als achterstandswijk, vogelaarwijk of wat voor negatieve term ook.
In verschillende Amsterdamse wijken, in Zaanstad en in Rotterdam onderzochten Arend van Haaften, Marten Reinstra en David van der Laan, allen studenten stadssociologie aan de UvA, de ervaringen van bewoners en organisaties.

200 pagina's,
14,8 x 21 cm, 200 pagina''s, illustraties, € 14,90
ISBN 978-94-90586-07-2

Deze titel wordt print on demand door iedere erkende boekhandel geleverd, bijvoorbeeld hier.