STEDELIJKE VERNIEUWING & SOCIALE JALOEZIE

ONDERZOEK NAAR HET THUISGEVOEL VAN OORSPRONKELIJKE BEWONERS IN GESCHEIDEN WERELDEN

De grote stadsuitbreidingswijken die Amsterdam in de jaren '50 en '60 in de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmermeer uit de grond stampte, bleken al spoedig niet de gedroomde wijken van de toekomst te zijn. Sociale problemen ontstonden die de wijken al snel een (vaak overtrokken) negatief imago gaven. Vandaar dat al enkele decennia na de bouw grootschalige herstructureringsplannen ontwikkeld en (deels) uitgevoerd werden. Beide wijken ondergingen een metamorfose. Die is in het straatbeeld op veel plekken heel herkenbaar. Maar wat doet die verandering met de belevingswereld van de bewoners? Deze bundel belicht hun ervaringen. Kasper Kruithof en Jutta Wijmans, twee studenten stadssociologie aan de Universiteit van Amsterdam, vroegen bewoners die de stedelijke vernieuwing aan den lijve ondervonden naar hun thuisgevoel. Voor sommigen blijkt de stedelijke vernieuwing een ondubbelzinnige verbetering, voor anderen wordt de kloof met hun herinnering aan vroegere tijden juist verbreed. De een straalt van trots, de ander moppert en voelt zich voorbijgestreefd. Mensen leven in gescheiden werelden, maar dat is zeker niet altijd een probleem.

14,8 x 21 cm, 166 pagina''s, illustraties, € 14,90
ISBN 978-94-90586-04-1

Bestel !

 

Onze boeken zijn bij iedere boekhandel te bestellen. Maar door rechtstreeks bij Stichting de Driehoek te kopen, steunt u ons (vrijwilligers-)werk extra.