Roep om respect

Ervaringen van werklozen in een meritocratiserende samenleving

Judith Elshout

 

Op 10 juni 2016 promoveerde Judith Elshout aan de UvA tot doctor in de sociologie met dit proefschrift.

Succes heb je zelf in de hand. Falen is je eigen schuld. Dat is het ideaalbeeld van de prestatiesamenleving, waar alleen talent en inzet tellen. Winnaars in de competitie om maatschappelijk succes hebben een goedbetaalde baan die hun  status en waardering verschaft. Maar waaraan ontlenen werklozen in activeringsprogramma's waardering als ze er ondanks al hun pogingen niet in slagen een betaalde baan te vinden? Hoe schermen ze zich af tegen het negatieve stereotype beeld van de 'luie profiteur', en hoe bestendigen zij hun zelfrespect?

Judith Elshout laat in een rijke empirische studie zien dat dat voor hen een hele worsteling is. Ze onderschrijven de meritocratische waarden als ze hun falen wijten aan gebrek aan inzet in het verleden of als ze een scherpe scheidslijn trekken tussen actieve en inactieve werklozen. Maar ze verwerpen die waarden ook door aan onbetaald (vrijwilligers)werk een hogere morele waarde toe te kennen. Toch is ook voor hen een 'echte' baan een betaalde baan. Niet alleen vanwege de geldelijke beloning, maar vooral ook door de symbolische betekenissen die aan 'loon' verbonden zijn. Kennis van die betekenissen helpt om de gevoelshuishouding van werklozen beter te begrijpen.

Zie over dit onderzoek ook: http://nos.nl/op3/artikel/2121037-jong-slim-en-werkloos-ben-je-dan-een-loser.html

Na ontvangst van de bul

Een uitgave van Stichting de Driehoek
ISBN 978-94-90586-15-7
15 x 22 cm, 296 pagina's, € 22,90
Verkrijgbaar via iedere boekhandel en via onderstaande link.

Bestel ! 

 

Onze boeken zijn bij iedere boekhandel te bestellen. Maar door rechtstreeks bij Stichting de Driehoek te kopen, steunt u ons (vrijwilligers-)werk extra.