In de schaduw van de oorlog

1940-1945 in de polders van Amsterdam Nieuw-West

Pim Ligtvoet

De annexatie van de gemeente Sloten door Amsterdam lag nog geen twee decennia terug toen de oorlog uitbrak. Nieuw-West bestond alleen op de tekentafel. In de 'tuinen van Amsterdam' liet de oorlog de hechte gemeenschappen van dorpelingen, boeren en tuinders niet onberoerd.
Want hoewel ingrijpende gebeurtenissen zich vooral in de stad afspeelden, waren bewoners van de polders betrokken bij het verzet, boden onderduikmogelijkheden en zagen vliegtuigen neerkomen.... Sloten bleef door de oorlog heen voedsel en brandstof leveren voor de stad - al dan niet legaal.
Maar ook in deze relatieve rust zat de bezetter. En ook hier vloeide bloed, waren verraad en heldenmoed en werd geleden.
Dit boek brengt de ervaringen in beeld van de bewoners van dit landelijke gebied waar nu het stadsdeel Nieuw-West ligt.

Na verschijnen zijn er nog nieuwe gegevens bekend geworden. Deze zijn opgenomen in een digitale aanvulling.
Download de aanvulling hier (5mb)

 

ISBN 978-94-90586-16-4
paperback 21 x 21 cm, 208 pagina's, illustraties, € 17,50

Bestel !

Onze boeken zijn bij iedere boekhandel te bestellen. Maar door rechtstreeks bij Stichting de Driehoek te kopen, steunt u ons (vrijwilligers-)werk extra.