Hetti Willemse

Geef hem van Jetje


Hetti Willemse (1954) ) is sociaal geografe. Zij heeft diverse beleids- en managementfuncties binnen de overheid en de gezondheidszorg vervuld. Zij  is één van de initiatiefnemers van een kennisplatform voor thuis voelen in de ouderenzorg, was medeauteur van En ze leefden nog goed en tevreden en van het drieluik Thuis Wezen, Thuis Voelen en Thuis Zijn. Zij was lid van de gemeenteraad van Amsterdam en woonde van 1959 tot 1986 in Overtoomseveld.

 ‘De Reina Prinsen Geerligs Middelbare Meisjes School is goed genoeg.’ ‘Hoe kom je erbij. Onze dochter heeft net als je zoon een Cartesius lyceum advies. Wat ben je een ouderwets denkende man.’ Mijn moeder doet haar aan zichzelf gedane belofte gestand: ‘Mijn dochter krijgt alle gelijke kansen.’