Nico van Lieshout

Berenklauw

'De ooievaarspaal bij de kruising van de Nico Broekhuysenweg en het Piet Moeskopspad is tijdens een van de vier februaristormen van 2022 omgewaaid. Veel is er niet aan verloren. De bomen om de paal waren hoger, de constructie was ondeugdelijk, het hout vermolmd; ik heb er nooit een ooievaarspaar zien broeden. Toen de wind ging liggen, trokken Russische troepen de Oekraïense grens over, gilde in Kyiv het luchtalarm en spoedden de inwoners van de stad zich naar de schuilkelders en metrogangen.'